REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. REKLAMACJE1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

  2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego.

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.kizi-kids.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.

  4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  -wymiany towaru na nowy;

  -naprawy towaru;

  -obniżenia ceny;

  -odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

  -łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

  -charakter wady – istotna czy nieistotna;

  -to, czy towar był wcześniej reklamowany.

  5. Klient-Konsument zostaję objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.

  § 10 ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@kizi-kids.pl, bądź pismem na adres ul. Sosnkowskiego 45/20 66-400 Gorzów Wlkp

  2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

  3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.kizi-kids.pl oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.

  4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Kizi Kids Roksana Głowaczewska ulica Sosnkowskiego 45/20 66-400 Gorzów Wlkp wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu.

  5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

  6. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z naszym Biurem Obsługi Klienta na adres biuro@kizi-kids.pl

  6.1. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia zleca odbiór wadliwego produktu na swój koszt.

  6.2. Zlecenie odbioru jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 20 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, nie dotyczy produktów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (bielizna, rajstopy, skarpety).
  Wyżej wymienione produkty można zwrócić tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

  9. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu, bądź punktu odbioru.

  10. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

  11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument i Klient-Konsument odpowiada materialnie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

  12. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca ma prawo dwukrotnie pomniejszyć zwracaną Klientowi kwotę, którą ten poniósł w związku z zakupem, o koszty przesyłki pierwotnej oraz zwrotnej do Sprzedawcy. Odjęta kwota będzie równoznaczna z kosztem wybranej formy dostawy na etapie składania zamówienia.

  13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy, czyli 9,45 zł).

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:

  a. Przy płatności poprzez Platformę Przelewy24 na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

  b. Przy płatności poprzez Platformę PayU na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.

  c. Przy płatności za pobraniem na nr konta podany w formularzu.